Samtal

Vår insida bär vi alltid med oss. I orostider kan den vara fylld av besvärliga tankar och känslor. I Frikyrkan finns ett samtalsteam* som gärna pratar med dig

  • om du bara vill prata med någon som har tid att lyssna,

  • om du behöver ett uppmuntrande samtal för att få lite mer energi i vardagen,

  • om du behöver få sitta ner i lugn och ro och sätta ord på någon fundering för att få lite distans till en händelse eller situation,

  • om du känner att livet just nu är lite för tungt för att bära själv.

Inom samtalsteamet finns psykoterapeut, pastor, själavårdare och medmänniska.

 

Praktisk hjälp

Fika och samtal kan hjälpa en hel del, men det kan också underlätta med lite praktisk hjälp. Detta eftersom det stjäl mycket energi att gå omkring och bära på saker som "man borde ta tag i". Det kan handla om att åka en vända till PMU med saker som inte längre används eller organisera sin garderob och sitt skafferi. Genom att få ordning på "störande röror" och skapas utrymme, både i ens tankar och i ens vardag.

 

Vi räknar med Gud

Vi räknar med att Gud är med och leder våra samtal. I Bibeln har han många namn. Några av dem är Allas Fader, Underbar Rådgivare,  All trösts Gud, Befriare och Hjälpare. Genom Den Helige Anden kan han glänta på dörren till den himmelska dimensionen. Där finns bland annat glädje, frid, helande, tröst och vägledning. Vi börjar och avslutar därför varje samtal med bön.

Integritet

Det vi pratar om stannar i rummet. Om du vill prata med någon som har tystnadsplikt så bokar vi ett samtal med vår pastor Mita Näs.

Kontaktperson

Pia Park

070-777 07 34

pia.frikyrkan@gmail.com

  • 40 min.

    Gratis