Församlingsledningen:

Föreståndare, styrelse,

valberedning och ungdomsråd

Församlingsledning

Föreståndare

Församlingsföreståndare

Mita Näs
070-590 13 76

mita.nas@telia.com

Vice församlingsföreståndare

Lisbet Andersson
070-571 57 65

lisbetandersson4925@gmail.com

Styrelse

Ordförande

Sven Park
070-689 28 68

sven@parkbrothers.com

Vice ordförande

Micael Enocsson
070-380 86 71

micael.enocsson@telia.com

Kassör

Lisbet Andersson
070-571 57 65

lisbetandersson4925@gmail.com

Ledamöter

Göran Svensson

Kia Rolands

Rickard Persson

Tilda Rolands

Tina Långberg

Vakant

Adjungerad

Mita Näs

Valberedning

valberedningen.frikyrkan@gmail.com

Valberedare

Hasse Näs

Jan Gundhe

Miriam Ragnegård

Oliver Rolands

Vakant

Adjungerad

Mita Näs

Ungdomsråd

Ordförande

Kia Rolands
070-614 02 34

kiro@telia.com

Vice ordförande

Tilda Rolands

070-7212777

tilda.rolands@hotmail.com

Kassör

Micael Enocsson
070-380 86 71

micael.enocsson@telia.com

Ledarmöter

Alice Gundhe

Jakob Wahl
Oliver Rolands
Rickard Persson

Tilda Rolands

Adjungerade

Mita Näs

Jonatan Rolands