Bara du Gud, allting är skapat för att ära Dig!

Alfabetet börjar med ett a. Det är vi alla överens om. Precis lika självklart är att vår existens börjar med Gud som är, som var och alltid kommer att bli. Jesus proklamerar om sig själv: Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Han är över allting, mäktig och stor i majestät. Han är ljus, kärlek, god och helig.


Han är tveklöst den som är värd all tillbedjan. Därför sjunger vi också gärna sången:

”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där vart ord skall en hyllning till dig bära.”

Hur gör vi våra liv till en lovsång, en tillbedjan av den Högste? En hjälp finner vi i Ordspråksboken 4:23:

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.


De glimtar bibeln ger oss från himlen, är alltid fyllda av tillbedjan. Sann tillbedjan är när hjärtats ton ständigt ljuder av en lovsång till Gud. När allt vi är, tänker och gör präglas av vår tro och tillit till honom. Det är när vårt hjärta slår i takt med Guds hjärta. Det blir möjligt när vi medvetet fokuserar på Jesus. När vi hämtar vårt livs mening och innehåll hos honom och agerar efter det. Tillbedjan är i sin essens att kasta sig ner, böja sig inför någon större och ge sin överlåtelse, vördnad och respekt. Låt vårt hjärtas bön bli att våra liv, från början till slut och in i evigheten blir en hyllning till Gud:

Herre Du formade mig, hela mitt liv äger Du. Låt mina dagar behaga Dig, låt mig få tjäna Dig nu. Och när solen gått ner för den sista gången och tiden nått sitt slut. Ska jag lägga min krona vid Dina fötter och tillbe dig min Gud
(Bo Järpehag)
0 visningar