Församlingsdag

En kylslagen söndag i slutet av april, samlades församlingen till en gemenskapsdag. Den började med en kortare samling, innan det blev tipspromenad eller Boulespel. Det senare under Folke Fagerbrandts erfarna ledning. Efter en mycket välsmakande lunch undervisade Mita vidare i ämnet Att Höra Gud. Ämnet diskuterades sedan i smågrupper.

0 visningar