November - månad för eftertanke

Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör”. Joh 11:25


November är en månad för eftertanke. Vi minns lite extra de som fått hembud under året. Hembud, ett vackert ord som påminner oss om det som Lina Sandell så innerligt formulerat i psalmen:


Jag är en gäst och främling, som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är. Däruppe bor min Fader i härlighet och ljus; där ville jag ock vara uti min Faders hus. Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats på jorden så skön som du, mitt hem.


Paulus tröstade: ”Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp”. 1 Tess 4:13 I sorgen, saknaden och all längtan, ger Jesus löfte hopp och på djupet en glädje: Vi ska ses igen! Himlen är inte en vacker saga utan en reell plats där vi i evighet, smaka på ordet, ska få vara tillsammans med nära och kära och Jesus själv!


David ber: ”Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.” Ps 90:12 Vi ber med i den bönen. Vi ber att Gud ska få ta över våra liv än mer, så att vi blir allt mer till välsignelse där vi går fram men också är redo den dag vårt personliga hembud kommer.

Vi tackar Gud för de som gått före in i evighetens glädje och gemenskap med vår Herre och tröstar oss med orden: Vi ska ses igen för den som tror på Jesus ska aldrig någonsin dö.


Var Välsignad!!


Mita

0 visningar