Relationsbygge

Ibland när vi ber kan det kännas som att prata för sig själv och att bönerna stannar i taket. Vi är inte de första som tänker så. Kung David bemöter redan på 1000 t f Kr påståenden om att Gud inte hör bönerna med orden:

Han som har planterat örat, skulle han inte höra?

Vår uppgift är att försöka fördjupa vårt hjärtas innersta engagemang. Det gör man lättast genom att:

Ø Tro på Guds närvaro (har inget att göra med hur det känns eller upplevs. Gud ÄR nära) ”den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort” Joh 6:37

Ø Inse att han är redo för att belöna dig för att du söker honom. ”den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.” Hebr 11:6

Ø Inse att det inte beror på din förmåga. ” Det viktigaste är inte att bönen är vacker, framgångsrik, full av tankar och djupa känslor, utan att den är trofast” (Jaques Philippe) Bön är en övning i att älska Gud.

Ø Om bönen känns torr, trösta dig med att bara det att du ger din tid till Gud, gläder honom. Ge honom ditt inre och låt honom göra sitt verk i dig. Ge inte upp, även om tankarna irrar och du känner dig som den uslaste bedjaren någonsin.

Bön är ett relationsbygge där den Helige Ande hela tiden är nära för att hjälpa oss. Dessutom manar Jesus gott för oss så det finns alla förutsättningar för att relationen ska bli allt varmare.

Må oss alla bli välsignade i våra böneliv!


Mita

0 visningar