Semester med Gud

29:e juli


Dagens vers, Ef 2:14

"Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen."


Under 31 dagar i juli får du här hjälp till att söka Gud lite extra.


Temat är FRID, ett tillstånd vi alla trivs i, men som inte alltid är så lätt att få tag på.

Bibeln har mycket om Guds frid och det här lilla studiet kanske öppnar ögonen för den frid Jesus erbjuder oss alla och hur vi får tag på den.


Ta fram en anteckningsbok, bestäm vilken tid på dygnet som passar dig bäst när du kan få några minuter i lugn och ro, och hitta en plats där du får vara skapligt ifred.


Gör uppgifterna med ett öppet sinne vänt mot Gud, så hjälper han dig vidare.


Be Den Helige Ande öppna dig för sitt ord, läs versen minst tre gånger långsamt, skriv ner en tanke, reflektion, eller ditt gensvar.


Var välsignad!


Mita

0 visningar