Vad är egentligen viktigt?

För de flesta av oss, är det olika delar av påskmusikalen som lite extra hugger tag i oss. Det kan vara en sång, en replik eller en hel scen som plötsligt slår an på djupet. I år var det bland annat Nikodemus uppgivna fråga med utslagna händer, som stannat kvar i mig. Frågan löd: ” Vad är egentligen viktigt?”


”Vad är egentligen viktigt?”, vilken fråga att stanna till vid. Att verkligen våga titta på den och analysera sin tid, sina prioriteringar och sin kärlek utifrån den och sedan på allvar göra de förändringar som behövs. Vilken utmaning till oss alla…


Sången ”Jesus, kom var centrum i mitt liv” väcks till liv. Om vår fråga får landa i beslutet: Jesus var en grund för mitt liv på riktigt, för mina val och för min tidsplanering i stort som smått. Hjälp mig att se vad som verkligen är viktigt och anpassa hela mitt liv efter det, så kommer det att bli skillnad. Jeremia sätter ord på det:


Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken.

Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.


Jer 17:7

0 visningar