VEM ÄR DEN MANNEN?Vår församling kraftsamlar och gör allt för att den frågan ska aktualiseras hos i första hand alla Insjöbor, men kanske också i oss själva. Vem var och är Jesus! Att ta sig en stund och fundera på frågan och vilket personligt svar man har på den, kan vara en idé för fortsatta samtal och en fördjupad relation med den Högste. Jesus är verkligen någon värd att berätta om!

· Han är kärlek

· Han är vår glädje

· Han är vår frid

· Han är vår befriare

· Han är den som upprättar oss och lagar oss på insidan

· Han är vår rådgivare

· Han är vår försvarsadvokat

· Han är vår väg in till Faderns hjärta

Listan kan göras lång och i det personliga mötet visar han allt mer vem han är. När man tittat på några av punkterna är det enkelt att i hjärtat stämma in i sången:

Han är min sång och min glädje, Han är min Herre och Gud!

Jesus i dina händer, jag vilar till livets slut…

Var välsignad!

Mita

0 visningar