Valberedning

 

Valberedningen väljs av församlingsmötet och har i uppgift att ge förslag till församlingsmötet på val av styrelse och andra uppdrag i församlingen.

 

Du som är medlem kan lämna in förslag på kandidater till oss i valberedningen. Detta är ett enkelt sätt för dig att vara med och bidra till beslutsfattandet. Förslagen kommer att behandlas i vårt arbete och kan bli en del av valberedningens förslag till beslut vid församlingsmötet. För att ditt förslag ska kunna behandlas inför årsmötet 2021 så behöver du skicka in ditt förslag senast 21 februari.

Lämna in ditt förslag eller andra synpunkter via formuläret nedan eller genom att mejla till valberedningen.frikyrkan@gmail.com. Vid förslag önskar vi att du skriver ditt namn, vem du vill föreslå och en kort motivering.

 

Valberedare: Hasse Näs, Jan Gundhe, Miriam Ragnegård, Oliver Rolands och Pia Sellström

Kontakta valberedningen