top of page
 
Vår historia
 

Församlingen

Insjöns frikyrkoförsamling bildades 1982 genom en sammanslagning av den lokala missionsförsamlingen och baptistförsamlingen, som båda bildades i slutet av 1800-talet parallellt med frikyrkorörelsens genombrott i Sverige. I takt med att nya medlemmar anslutit sig har församlingen allt mer blivit en färgstark blandning av människor från många olika delar av svensk kristenhet. Sedan invigningen av den nya kyrkbyggnaden 1999 har antalet medlemmar ökat och idag har församlingen närmare 150 medlemmar.

I Insjön, som ligger i den södra kommundelen, bor omkring 2 200 personer och i hela Leksands kommun cirka 15 800 personer.

Församlingen firar i regel gudstjänst varje söndag. Undervisning, lovsång och bön är huvudingredienser. Gemenskap är också viktigt, därför är målsättningen att servera kyrkfika eller lunch efter varje gudstjänst. Under veckan samlas medlemmarna i ett antal mindre grupper, så kallade husgrupper, för gemenskap, en kvällsmacka, samtal, bibelläsning och bön. Samtalet blir ofta personligt och alla får gott om utrymme.

Församlingen har i decennier bedrivit en omfattande och uppskattad barn- och ungdomsverksamhet. Hundratals, ja rent av tusentals insjöbor har genom åren lärt sig scoutlagen och varit med på det årliga lägret i Busmors fäbodar sydöst om Insjön. Söndagsskolan och Tonår är andra uppskattade aktiviteter.

Kyrkbyggnaden

Under pingsthelgen 1899 invigdes det första missionshuset efter ett flitigt ideellt arbete och många penningoffer.

År 1994 påbörjades ett nytt renoveringsarbete. Församlingen sålde pastorsbostaden och Betaniakapellet för att kunna renovera och förbättra kyrkan. Medlemmarna la ner ett oräkneligt antal frivilliga arbetstimmar och skänkte hundratusentals kronor till bygget. År 1997 invigdes den ”nya” kyrkan med stor glädje.

Den 4 augusti 1997, tre månader efter invigningen, slog blixten ner i den nyrenoverade kyrkan. Brandkåren var snabbt på plats, men maktlös. Kyrkan åts upp av lågorna och jämnades med marken.

Hösten 1999 invigdes den kyrka som finns idag. Eftersom den byggdes från grunden hade medlemmarna möjlighet att bättre anpassa lokalerna efter dagens behov. Man valde att bygga i ett plan och flyttade ingången. Kyrkan har blivit något av en samlingsplats i byn och verksamheten utökas ständigt, lokalerna räcker i dagsläget knappt till. Församlingen har därför byggt ett förråd som är delvis varmbonat och diskussioner förs om en utbyggnad av kyrkan.

_DSC00222_edited_edited.jpg
bottom of page