top of page
 
Vår tro

Vi bekänner oss till den klassiska kristna tron som sammanfattades av Jesu apostlar (den apostoliska trosbekännelsen från 200-talet) och av kyrkofäderna (den nicenska trosbekännelsen från år 325 och athanasianska trosbekännelsen från 500-talet). Så här lyder den kanske mest kända trosbekännelsen (den apostoliska):

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

bottom of page