Kontaktuppgifter

 

Kyrkan

0247-402 80

info@frikyrkan.se
Faluvägen 27, Insjön

Församlingsföreståndare samt pastor

Mita Näs
070-590 13 76
mita.nas@telia.com

Vice församlingsföreståndare samt kassör

Lisbet Andersson
070-571 57 65
lisbetandersson4925@gmail.com

Styrelsens ordförande

Sven Park
070-689 28 68
sven@parkbrothers.com

Styrelsens vice ordförande samt ungdomsrådets kassör

Micael Enocsson
070-380 86 71
micael.enocsson@telia.com

Valberedningen

valberedningen.frikyrkan@gmail.com

Ungdomsrådets ordförande

Kia Rolands
070-614 02 34
kiro@telia.com

Ungdomsledare

Jonatan Rolands
070-091 73 16
jonatan.frikyrkan@gmail.com