Kontaktuppgifter

 

Kyrkan

0247-402 80

info@frikyrkan.se
Faluvägen 27, Insjön

Församlingsföreståndare samt pastor

Mita Näs
070-590 13 76

Vice församlingsföreståndare samt kassör

Lisbet Andersson
070-571 57 65

Styrelsens ordförande

Sven Park
070-689 28 68

Styrelsens vice ordförande samt ungdomsrådets kassör

Micael Enocsson
070-380 86 71

Valberedningen

valberedningen.frikyrkan@gmail.com

Ungdomsrådets ordförande

Kia Rolands
070-614 02 34

Ungdomsledare

Jonatan Rolands
070-091 73 16