top of page
 
Husgrupper

Vi kan aldrig nog betona att församlingen är människor och relationer, inte verksamhet, program och byggnader. Vi talar oss gärna varma om betydelsen av att ägna tid åt gemenskap i den lilla, nära gruppen, som vi tror är en förutsättning för att oförfalskad, praktisk kärlek ska växa fram.

Bilden som målas i Apostlagärningarna 2 stärker övertygelsen om att den lilla gruppen är en klok väg att gå. Paulus skriver om de troende som ”fortsatte att samlas och hade allting gemensamt”, och som samlades i hemmen där de ”bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje”.

Församlingens husgrupper samlas regelbundet i hemmen för en kvällsmacka och samtal om små och stora vardagsproblem. Lovsång och bön med och för varandra är också naturliga och uppskattade inslag i samlingarna.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta församlingens pastor.

bottom of page