Husgrupper

Vi kan aldrig nog betona att församlingen är människor och relationer, inte verksamhet, program och byggnader. Vi talar oss gärna varma om betydelsen av att ägna tid åt gemenskap i den lilla, nära gruppen, som vi tror är en förutsättning för att oförfalskad, praktisk kärlek ska växa fram.

Bilden som målas i Apostlagärningarna 2 stärker övertygelsen om att den lilla gruppen är en klok väg att gå. Paulus skriver om de troende som ”fortsatte att samlas och hade allting gemensamt”, och som samlades i hemmen där de ”bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje”.

Församlingens husgrupper samlas regelbundet i hemmen för en kvällsmacka och samtal om små och stora vardagsproblem. Lovsång och bön med och för varandra är också naturliga och uppskattade inslag i samlingarna.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta församlingens pastor.