top of page

Hur det började

Med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 har församlingen, varje påsk sedan 2006, satt upp en musikal. Det har varit en fantastisk resa att se den byggas och formas till det den är idag.

Det hela började med att några ungdomar fick i uppdrag att göra en illustrerad predikan över påskens budskap. De gick in med liv och lust för uppgiften och snart nog insåg man att det blivit mer än vad det var tänkt, det hade blivit ett storstilat berättande drama med mycket sång och musik.

Varje år har sedan dess har dramat ändrats lite efterhand. Nya sånger skapade av olika, men av våra egna kompositörer, har kommit till och låtar har arrangerats om över tid. Scener har lagts till och andra har tagits bort. Med åren har arbetet med manuset fortsatt för att dramat ska bli ännu tydligare.

Själva scenografin har ändrats och bättrats på, inte minst för att den allt växande ensemblen ska få plats. En körläktare kom till när kyrkokören tackade ja till att vara med och tillsammans med ett fantastiskt ljud och ljusarbete ger hela scenen en spektakulär inramning till musikalen.

Varför denna satsning? Först och främst för att berätta om Jesu liv, död och uppståndelse och vad det betyder idag. Hans erbjudande om förlåtelse, glädje, frid och en evighet tillsammans med Honom, är något vi gärna berättar om. Så är det väldigt roligt att göra en så pass stor produktion tillsammans. Det är närmare 100 personer inblandade på ett eller annat sätt, där den yngste bara är under 1 år och den äldste 87 år. Det är fascinerande att se olika åldrar, kompetenser och talanger komma till sin rätt.

Vi hoppas att publiken får en härlig upplevelse och genom det de får se och uppleva, lär känna Jesus, Guds son, ännu lite bättre.

Påskmusikalen 2019
bottom of page