top of page
 
Information med anledning av coronapandemin

 

Vi vet att vi kan vara trygga i Guds famn och behöver inte gripas av fruktan, men läget är allvarligt och vi följer självklart de rekommendationer som myndigheterna ger.

Läs om hur du skyddar dig och andra från smittspridning hos Folkhälsomyndigheten.

Så skyddar du dig och andra


Att tvätta händerna är en viktig del i att förhindra att smittan sprids, så tvätta händerna ofta och ordentligt.

Så tvättar du händerna


Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen att ”alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta".

Symtom på luftvägsinfektion:

 • sjukdomskänsla

 • huvudvärk

 • nysningar

 • snuva

 • täppt näsa

 • halsont

 • hosta.

Symtom på Covid-19:

 • feber

 • hosta

 • halsont

 • huvudvärk

 • muskel- och ledvärk

 • andningsbesvär

 • illamående.

Att tänka på i kyrkan:

 • Stanna hemma om du har något eller några av ovanstående symtom.

 • Tvätta händerna direkt när du kommer in i kyrkan, efter toabesök och före du är i kontakt med mat.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 • Försök att hålla en meters avstånd till andra.


Rekommendationerna kring coronaviruset/covid-19 ändras utifrån hur situationen utvecklas, följ den senaste informationen på Folkhälsomyndigheten och 1177.

Folkhälsomyndigheten.se

1177

Om du har frågor eller önskar kontakt med någon i församlingen för exempelvis förbön, använd vår e-post eller ring vår pastor Mita Näs på telefonnummer 070-590 13 76.

Skicka e-post

Ring Mita Näs


Var välsignad och beskyddad!

bottom of page