Information, riktlinjer och råd med anledning av coronapandemin

Vi vet att vi kan vara trygga i Guds famn och behöver inte gripas av fruktan, men läget är allvarligt och vi följer självklart de rekommendationer som myndigheterna ger.

Läs om hur du skyddar dig och andra från smittspridning hos Folkhälsomyndigheten.

Så skyddar du dig och andra


Att tvätta händerna är en viktig del i att förhindra att smittan sprids, så tvätta händerna ofta och ordentligt.

Så tvättar du händerna


Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationen att ”alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta".

Symtom på luftvägsinfektion:

 • sjukdomskänsla

 • huvudvärk

 • nysningar

 • snuva

 • täppt näsa

 • halsont

 • hosta.

Symtom på Covid-19:

 • feber

 • hosta

 • halsont

 • huvudvärk

 • muskel- och ledvärk

 • andningsbesvär

 • illamående.

Att tänka på i kyrkan:

 • Stanna hemma om du har något eller några av ovanstående symtom.

 • Tvätta händerna direkt när du kommer in i kyrkan, efter toabesök och före du är i kontakt med mat.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 • Försök att hålla en meters avstånd till andra.

Våra verksamheter just nu:

 • Gudstjänster fortsätter men alla över 70 år uppmanas att stanna hemma.

 • Söndagsskolan fortsätter tillsvidare.

 • 13+ och 16+ fortsätter tillsvidare.

 • Scout fortsätter men har sina aktiviteter utomhus.

 • Tonår fortsätter men har nya öppettider, kl. 20:00-22:00.

 • Språkcaféet har uppehåll.

 • Café Ljuspunkten har uppehåll.

 • Påskmusikalen är inställd.

 • Ungdomskonferensen Real är framflyttad.


Rekommendationerna kring coronavirus/covid-19 ändras utifrån hur situationen utvecklas, följ den senaste informationen på Folkhälsomyndigheten och 1177.

Folkhälsomyndigheten.se

1177
 

Om du har frågor eller önskar kontakt med någon i församlingen för exempelvis förbön, använd gärna vår e-post eller ring vår pastor Mita Näs, 070-590 13 76. Du vet väl om att du kan ta del av predikan i efterhand.

Lyssna på våra predikningar

 

Frikyrkan Insjön erbjuder hjälp med handling och hemkörning av mat för äldre personer och för personer som är med i andra riskgrupper i Insjön.

Läs mer om hjälp med handling och hemkörning


Var välsignad och beskyddad!