top of page
 
Bibelskola Tillsammans

Ges i samarbete med församlingar i Eskilstuna och Insjön

Bibelskola Tillsammans är en bibelskola på deltid som ger dig en stadig grund för kristen tro. Du får en introduktion i bibeln och får tillsammans med ledare och kurskamrater växa i tro och kunskap. Den genomgående röda tråden är ”tillsammans”. Det är så vi förstår och kan ge uttryck för vad kristen tro är.

Kursen tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Kursen ges två dagar i veckan under hösten 2021, kl 10.00–15.00. Lektionerna innefattar föreläsningar och samtal/dialog i smågrupper. Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Utbildningen ges som ett samarbete mellan Elimkyrkan i Eskilstuna , Insjöns frikyrkoförsamling och Bromma folkhögskola. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

Vi har följande ämnesområden:

Bibel – tro och liv
Du kommer att lära dig om bibeln – dess bakgrund, innehåll och budskap. Vi kommer utifrån bibeln samtala om den kristna trons grunder, läsförståelse och tolkningar och om hur den kristna tron utmanar våra liv idag. Förstår du vad du läser?

Församling – gemenskap som växer
Du kommer att utmanas i dina tankar om vad en församling är. Tro är inte bara till för dig själv, i församlingen finns en motkraft till den individualistiska livsstilen i vår tid. ”Allt som har liv växer och utvecklas”. Vad händer med en församling som inte växer?

Lärjungaskap och ledarskap
Du kommer genom studier och samtal, i bön och gemenskap att fördjupas i ditt lärjungaskap där dagar viks åt själavårdsfrågor. Vi söker även finna hur bibeln ser på ledarskap. Att följa och leda hör ihop. Vad är dina gåvor och din ledarstil?

Tro och samhälle
Du kommer att få reflektera över hur den kristna tron kommer till uttryck i vårt samhälle och i mötet med människor i olika livssituationer, i  evangelisation och diakoni. Hur kan kyrkan vara en kyrka för andra?

Litteratur
Förutom bibeln används några studieböcker som speglar de block vi läser och ger tillfälle till fördjupning, reflektion, samtal och utmaning. Vi kommer  att få möta flera av författarna, som kan ge oss levande introduktioner, och många erfarna lärare och församlingsbyggare.

Vem söker?
Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. Berätta i ditt personliga brev varför du vill delta i Bibelskola Tillsammans – berätta om din församlingserfarenhet (är du medlem i en församling, i så fall vilken? vad är en församling för dig?)

På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig.

Sista ansökningsdag är 15 augusti

Kurstid: 23 augusti – 8 december 2021

​Längd: 1 termin
Studietakt: 50%

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Kontakt Insjön: Göran Svensson,  goran.frikyrkan@gmail.comAnsök här

bottom of page