Barn- och ungdomsverksamheter

Lördagskyrka

Lördagar kl. 9:30

4–12 år

Scout

Tisdagar kl. 18:00–19:30

Årskurs 3–6

Seniorscout

Måndagar kl. 18:00–20:00

Årskurs 7 och uppåt

Tonår

Fredagar kl. 19:30–23:00

Årskurs 7 och uppåt

13+

Söndagar kl. 19:00–20:30

Årskurs 7–9

16+

Söndagar kl. 19:00–20:30

Årskurs 1 på gymnasiet och uppåt